1410. Omkr. 20 april.


Hansestædernes rådsudsendinge beder kong Erik 7. af Pommern høre velvilligt på, hvad deres til ham udsendte befuldmægtigede vil forelægge ham om de skader og tab, hansestæderne har lidt i hans riger.

Tekst efter Hanserec.

Tekst

Post salutacionem. Allerlutterste vorste, hogheborne leve gnedige here. Iuwer konyngliker gnade beghere wy witlik to wesende, dat uns gar clegheliken vorekomen is, dat dem menen kopmanne van der dudesschen hense vele grotes ghebrekes unde schaden weddervart unde tokumpt in iuwer gnaden riken, alse Denemarken, Zweden unde Norwegen, alse de erbaren radessendeboden, desse brefwysere, de wy alle sunderliken dar umme beden hebben, iuwer gnaden clarliken wol berichtende werden. Bidde wy iuwe konyngliken gnade, leve gnedige here, alse wy odmodichlikest konen, dat iuwe gnade en nu tor tid dar ane geloven wille, ghelik efte wy alle ieghenwardigh weren, se gutliken to vorhorende unde to vorderende in den saken vorscreven, also dat de gemen kopman vort an by older lofliker wonheit, privilegie, rechticheit, vryheyde in iuwen ergenomeden riken bliven unde der dar bruken moghe, alse wy uns des to iuwen gnaden gansliken wol vorhopen. Dat wylle wy iuwen gnaden ok gherne af vordenen.

Oversættelse

Efter hilsenen. Ophøjede fyrste, højbårne, kære, nådige herre. Vi ønsker, at Eders kongelige nåde skal vide, at man har forelagt os klager over, at den almindelige hansekøbmand der er vederfaret og påført store tab og stor skade i Eders Højheds riger Danmark, Sverige og Norge, hvilket de hæderlige rådsudsendinge, nærværende brevvisere, visselig vil underrette Eder nøje om, således som vi har bedt dem om at gøre. Kære nådige herre, vi anmoder Eders kongelige nåde så ydmygt som muligt om at fæste lid til dem, lige som om vi selv havde været tilstede, og om venligt at lytte til dem og fremme deres sag i de foreliggende anliggender, således at de almindelige hansekøbmænd fremover kan nyde de gode gamle sædvaner, privilegier, rettigheder og friheder i Eders førnævnte riger og drage fordel heraf, hvilket vi visseligt forventer af Eders Højhed. Dette vil vi også gerne anholde om.