1410. Omkr. 20 april.


Hansestædernes rådsudsendinge, der gennem hr. Klaus Voge, borgmester i Stralsund, har erfaret, at Stralsund og Greifswald agter at sende befuldmægtigede med hertug Vartislav 8. til kong Erik 7. af Pommern, beder de to byer om, at deres udsendinge også må forhandle med kongen om mønten og overgreb mod hansekøbmændene på hansestædernes vegne.

Tekst efter Hanserec.

Tekst

Post salutacionem. Besunderen leven vrunde. Willet weten, dat de ersam here Claus Voghe, iuwer stat borghermester tom Sunde, heft us to kennende gheven, wo gi unde use vrunde, de rad to dem Gripeswolde, iuwes rades kumpen menen kortliken to sendende mit dem heren hertoge Warcslave to dem heren konynge van Denemarken. Bidde wy iuwer leve andachtliken, dat gi den zulven iuwes rades kumpen mede bevelen willen, dat se mit dem erghenomeden heren konynghe spreken unde handelen wyllen van der menen stede weghen umme de munte in Denemarken unde umme mengherhande gebreke, de dem kopmanne in den dren riken weddervaren, welke gebreke iuwe wisheit wol irkant, bet wan wy iw nu tor tid screven konen. Dar up sende wy iuwer leve unsen bezeghelden bref van geloven, gescreven an den heren konyngh, welkes breves utscrift wy iw senden hir ane besloten van worden to worden, up dat iuwes rades kumpen duste bet zik dar na richten moghen. Weret dat se alrede utezegheld weren, bidden wy, dat gi en den bref nasenden, scrivende en ok iuwe guddunket up dat werf vorscreven. Důchte en ok, wan se dat vorscreven werf vor dem heren konynge vortgesettet hebben, dat dar vurder enes anderen dages not unde behuf to zy, konen se denne enes legheliken daghes dar ane ramen, vormode wy us, dat de stede, den de dagh beleghen is, den nicht afleggen. Bewisende iw hir ane, leven vrunde, umme unser bede wyllen also vruntliken, also wy wol weten, dat gi gherne don. Dat wylle wy vordenen, wor wy moghen. Siit gode bevolen. Screven etcetera.

Oversættelse

Efter hilsenen. Særdeles kære venner, I skal vide, at den ærværdige herre Klaus Voge, borgmester i Eders by Stralsund, har tilkendegivet for os, at I og vore venner, rådet i Greifswald, inden kort tid agter at sende medlemmer fra Eders råd med hertug Vartislav til kongen af Danmark. Vi anmoder Eder højtideligt om at give Eders udsendinge ordre til på hansestædernes vegne at drøfte og forhandle med den førnævnte konge om møntvæsenet i Danmark og om alskens overgreb, som købmændene har lidt i de tre riger og som I har vidst besked om, før vi kunne tilskrive Eder dette brev. Derfor sender vi Eder, kære ven, som lovet vort forseglede brev, skrevet til kongen. Vi vedlægger i denne lukkede kuvert en ordret afskrift af brevet, således at Eders råds udsendinge desto bedre kan rette sig efter det. Hvis de allerede er udsejlet, beder vi Eder om at sende brevet efter dem, idet I også skriver Eders opfattelse af det omtalte anliggende. Skulle de, når de har forelagt det førnævnte anliggende for kongen, vurdere, at det er nødvendigt med et yderligere møde, så kan de fastsætte en bekvem dato, idet vi håber, at de stæder, som mødet angår, ikke vil afvise den. Vis på vor anmodning, kære venner, at I for vor skyld er lige så venligt indstillede, som vi ved, at I er. Det vil vi så vidt muligt gøre os fortjent til, hvor vi kan. Gud bevare Eder. Skrevet osv.