1410. 26. april. Aringsås


Eringisle Plata i Mo og hans hustru Kristine Torkilsdatter sælger deres gods i Hönsjö til ærlig og velbyrdig ridder hr. Abraham Brodersen, høvedsmand på Varberg, for 60 mark svensk.

Udtog efter A

Tekst

Eringisl Plata i Mo og hans hustru Kristina Torkilsdatter sælger deres gods i Hössjö til ærlikon ok wælbornom riddara herra Abram Brodhersson, høwidzman oppa Wardbergh for 60 mark svensk

Oversættelse

Eringisl Plata i Mo og hans hustru Kristina Torkilsdatter sælger deres gods i Hössjö til ærlikon ok wælbornom riddara herra Abram Brodhersson, høwidzman oppa Wardbergh for 60 mark svensk.