1410. 28. april - 23. juni.


Optegnelse om biskop Otto Bosen i Ribes betaling af servispenge.

Tekst efter Acta Pont

Tekst

Dominus ellectus[1] Ripensis debet dare pro communibus seruitiis ipsius ecclesie, pro quibus obligatus est dicte camere, ut apparet in dicto libro obligationum die 28. aprilis anni presentis 1410 in folio 39, florenos 9; medietatem in festo sancti Iohannis proxime futuro anni presentis 1410 et aliam in simili festo anno reuoluto uidelicet 1411 ..... Debet habere scriptos in debito domino thesaurario et Petro Bardelle depositario die 23. iunii 1410 in isto in folio 120, quos receperunt pro parte communium seruitiorum ipsius ecclesie Ripensis, et de quibus apparet quitatio in libro quitationum camere apostolice die suprascripto in folio 51 florenos fl. 30 [2] Item debet dare scriptos in credito domino Ottoni ellecto Ripensi die suprascripto in isto in folio 47, quos receperunt pro parte communium seruitiorum ipsius ecclesie, et de quibus apparet quitatio die suprascripto in folio florenos fl. 30[3] .

1. ellectus] = electus. 2. fl. 30 ] tilf. i marg. A. . 3. fl. 30] tilf. i marg. A.

Oversættelse

Hr. udvalgte biskop af Ribe skal betale samme kirkes almindelige servispenge, for hvilke han er samme kammer skyldig, som det fremgår af nævnte skyldnerbog 28. april i indeværende år 1410, foliobind 39, side 9, halvdelen til næste sankt Johannes i indeværende år 1410 og anden halvdel til samme tid i det kommende år, dvs. 1411. Han skal modtage gældsbreve fra hr. skatmesteren og Peter Bardelle, forvalter, den 23. juni 1410, i denne bog side 120, som de modtog for samme Ribe kirkes almindelige servispenge og om hvilket der foreligger kvittering i det apostolske kammer på ovenfor skrevne dag på side 51: 30 floriner. Fremdeles skal han give kreditskrivelser til hr. Otto, udvalgt biskop i Ribe ovenfor skrevne dag i denne bog, folio 47, som man modtog i stedet for samme kirkes almindelige servispenge, og om hvilket der foreligger kvittering fra ovenfor skrevne dag, side ...1): 30 floriner.