1410. 3. maj. Rødding herredsting


Tingsvidne af Rødding herredsting om, at Jens Eriksen af Langtind gjorde Grumme og dennes søn Niels Grummesen bod, fordi han havde været medskyldig i, at Grumme mistede sin hånd og fod.

Tekst efter A

Tekst

Claues Æbissøn thær fowed ær ii Rydyngheheret Niels præst ær ii Lyme/ Ies Kaæs/ Ies Iwl/ Pædær Nielssøn Wise Ienes/ Ienes Anderssøn/ Ies Tamessøn the helsæ allæmæn thet bref ser ællær ok hør ewynelige mæd gwd. ♦ Allæmæn skal thet widerliket væræ nw æræ ok kamæskal at ar æftær at varrræ var fød svm thæntid forgangen uar thvsendæ ar fyræ hvndræd ar pa thet tyendæ ar thæn løverdag næst var æfter hællig thorsdag for os ok ander godemæn pa Rydyngheherets thyngh var skeket thænæ breffør Ies Eriksøn af Langetynde ok fram lede et fwlt thynges widnæ mæd godæmæn swm først var Ienes/ Mavens Widissøn/ Marten Pædærssøn/ Thwd/ Iver Nyelssøn/ Mavens Ienssøn/ Ienes Amdissøn ok Thomas Gwdikessøn thes fornæwendæ godæmæn widnæd pa therræ syæl ok sanden at the sa ok hørdæ at Ies Eriksøn var tel vedermals thyng mæd en thær man kallær Grwmy ok hans søn Nes Grwmessøn pa thet samæ Rydyngherets thyng Ok gyordæ Ies Eriksøn thæn samæ Grvmy ok hans søn manæhedær mæd many godæmæn for thæn skadæ han havdæ hanem førræ gyord at han havdæ væræn mæd at han mestæ hans hand ok hans food ♦ Sa wi thet ok hørdæ at Grwmy ok hans søn laved Ies Eriks<øn> Nis Eriksøn ok Nes Kaalf af Brades skaw ok allæ ther wenæ fød ok w fød et gat trod stædik venskab for syk ok syn søn ok før allæ ther wene fødæ ok w fødæ ♦ Ok kændæs thæn forsaved Grwmy at Ies Eriksøn havdæ bøt hanem for syn skad sameget svm han lod sik sælf nøvæ mæd ok thaket han Ies Erikssøn ok allæ hans vene ♦ Thet hawæ wi set ok hørd at the widnæd pa ther tro ok sanden sa gif wi vart bref pa ok stadfæstæ thet mæd varæ insilæ ♦ Gyven dagh ok ar svm for ær savet.

Oversættelse

Klaus Ebbesen, som er foged i Rødding herred, Niels, som er præst i Lime, Jens Kaas, Jens Juel, Peder Nielsen, vise Jens, Jens Andersen, Jens Thomsen hilser alle mænd, der ser eller også hører dette brev, evindelig med Gud. Det skal være vitterligt for alle mænd, nulevende og fremtidige, at år 1410 efter at Vor Herre var født, da den tid var forbigangen, lørdagen efter den hellige torsdag gav denne brevviser Jens Eriksen af Landtind møde for os og andre gode mænd på Rødding herredsting og fremlagde et fuldt tingsvidne med gode mænd som først var Jens, Mogens Videsen, Morten Pedersen, Trued, Ivar Nielsen, Mogens Jensen, Jens Amdisen og Thomas Gudiksen, disse fornævnte gode mænd vidnede på deres sjæl og sandhed, at de så og hørte, at Jens Eriksen var til vedermålsting sammen med en, som man kalder Grumme og hans søn Niels Grummesen på det samme Rødding herredsting, og Jens Eriksen gjorde den samme Grumme og hans søn mandehæder sammen med mange gode mænd for den skade, han tidligere havde gjort ham, idet han havde været med til, at han mistede sin hånd og fod. Det så og hørte vi, at Grumme og hans søn lovede Jens Eriksen, Niels Eriksen og Niels Kalv af Bratskov og alle deres venner, fødte og ufødte, et godt trofast stadigt venskab på sine og sin søns og alle deres venners, fødte og ufødte, vegne. Og den fornævnte Grumme erkendte, at Jens Eriksen havde bødet ham så meget for hans skade, som han lod sig stille tilfreds med, og han takkede Jens Eriksen og alle hans venner. Det har vi set og hørt, at de vidnede på deres tro og sandhed, derpå giver vi vort brev og stadfæster det med vore segl. Givet dag og år som fornævnt.