1410. 6. maj.


Jens Mogensen Nist, væbner, pantsætter alt sit gods i Nørholm til provsten og kapitlet i Viborg for 30 mark sølv.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Magni dictus Niist armiger salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me exhibitoribus presencium honorabilibus uiris et discretis dominis preposito et capitulo ecclesie Wybergensis suisque successoribus in triginta marchis argenti puri et datiui teneri et esse ueraciter obligatum. pro quibus quidem[1] triginta marchis omnia et singula bona mea in Nørholm sita prouincie Hornumheret/ que quidem bona Iohannes Laghæsun de Culdorp bone memorie post mortem sororis sue domine Marine condam uxoris Iohannis Gwnnæsun iure hereditario acquisivit. predictis dominis preposito et canonicis inpignero per presentes/ tali condicione quod prefati domini de dictis bonis fructus et redditus annuatim percipiant in sortem principalis debiti minime computandos/ donec per me uel meos heredes legittime redimantur ♦ Insuper obligo me et heredes meos memoratis dominis preposito et canonicis suisque successoribus prefata bona disbrigare et apropriare ab impeticione omnium quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Petri Nicholai auditoris placiti generalis Wybergensis. Nicholai Ienssun Skatheland. Laurencii Tyconis Petri Nielsun dicti Riighe Petri Knapsun et Nicholai dicti Kraagh consulum ibidem presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mocccco. xo ipso die beati Iohannis ewangeliste ante Portam Latinam.

1. quidem] herefter overstreget m A.

Oversættelse

Jens Mogensen, kaldet Nist, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til indehaverne af dette brev de hæderværdige og gode mænd de herrer provsten og kapitlet ved Viborg kirke og deres efterfølgere for 30 mark rent og gængs sølv. For disse 30 mark pantsætter jeg med dette brev førnævnte herrer provst og kannikker mit gods, alt og hvert enkelt, i Nørholm i Hornum herred, hvilket gods Jens Lavesen af Kollerup - god ihukommelse - med arveret erhvervede efter sin søster fru Maren fordum Jens Gundesens hustrus død på den betingelse, at de førnævnte herrer årligt skal nyde frugterne og indtægterne af det nævnte gods, uden at de må fradrages i gældens hovedstol, indtil det af mig eller min arvinger lovligt indløses. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle omtalte herrer provst og kannikker og deres efterfølgere førnævnte gods fra krav fra alle, hvem de end er. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Peder Nielsen, landstingshører i Viborg, Niels Jensen Skadeland, Lars Tygesen, Peder Nielsen, kaldet Rige, Peder Knapsen og Niels, kaldet Krag, rådmænd sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1410 på selve dagen for evangelisten sankt Johannes foran Porta Latina.