1410. 15. maj. Borgen Gottorp


Hertuginde Elisabeth af Slesvig skænker og annekterer Øsby kirke til kollegiatkapitlet i Haderslev.

Tekst efter Aa

Tekst

Uniuersis Christi fidelibus presens scriptum cernentibus Elizabet dei gracia ducissa Sleszwicensis Holtzacie et Stormarie comitissa salutem in domino sempiternam ♦ Ex quo canonici collegiate ecclesie Hadersleuensis adeo tam tenues redditus habent et exiles quod pauci inibi resident et quotidie diuini cultus fit defectus nos igitur dictorum canonicorum inopiam releuare cupientes et cultum diuinum ampliare uolentes capitulo et ipsis canonicis apud dictam ecclesiam Hadersleuensem presertim residentibus ecclesiam beate uirginis in Esbu in qua merum ius nobis competit patronatus ad presens per liberam resignacionem cuiusdam domini Ottonis Tydenhusen uacantem ob salutem anime dilecti domini nostri domini Gherardi felicis recordacionis quondam ducis Sleszwicensis Holtzacie et Stormarie comitis assignamus concedimus damus donamus annectimus et quantum in nobis est incorporamus de consensu reuerendi in Christo patris et domini nostri domini Iohannis episcopi Sleszwicensis cum omnibus et singulis pertinentiis suis et redditibus uniuersis iure perpetuo possidendam ♦ Datum in castro nostro Gottorpe anno etcetera decimo feria quinta pentecostis nostro sub sigillo.

Oversættelse

Elisabeth, af Guds nåde hertuginde af Slesvig, grevinde af Holsten og Stormarn, til alle troende kristne, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Eftersom kannikkerne ved kollegiatkirken i Haderslev i den grad har så ringe og ubetydelige indtægter, at kun få residerer der, og der dagligt er mangel på gudstjeneste, og da vi altså ønsker at lette nævnte kannikkers afsavn og gerne vil forøge gudstjenesten, overgiver, tilstår, giver, skænker, henlægger og indlemmer vi, for så vidt det står til os, med samtykke af den ærværdige fader i Kristus og vor herre hr. Hans, biskop af Slesvig, for kapitlet og særlig disse kannikker, der residerer ved nævnte kirke i Haderslev, Vor Frue kirke i Øsby, hvortil for tiden den rene patronatsret tilkommer os, idet den er ledig ved en hr. Otto Tinhuus' frivillige afkald, til frelse for vor elskede herre hr. Gerhards sjæl - salig ihukommelse - fordum hertug af Slesvig, greve af Holsten og Stormarn, med alle dens tilliggender og alle indtægter, at besidde med rette evindeligt. Givet på vor borg Gottorp år o.s.v. 10 torsdag efter pinse under vort segl.