1410. 18. maj. Helsingborg slot


Kong Erik 7. af Pommern tager Sankt Jørgens hospital i Åhus under sin beskyttelse.

Tekst efter Aa

Tekst

Wy Eric meth gudz naadhe Danmarks, Sweryghes, Norghes, Wændes oc Godes konung oc hertygh i Pomeran, helsæ allæ mæn thætta wart opne breff see æller høre læsæs, ewindelika meth gudh ♦ Oc kungiøre wy thet allæ mæn, swa wæl the nw æræ, som the een komme skule, at wy thesse brefføreræ brødhre oc søster aff sancti Yryans hospitali i Arus met theris thiænære, hyon, wordlonedhe, oc alt theræ goez under war freedh oc wærn hawæ taghet særdelæs at wærna och beskyrme ♦ Oc vnna wy oc sthadfæsta thøm met thætta wart breff swa stoor frelsæ oc nadhe som the hawæ hafft aff andre konunge i Danmark hawæ waret fore oss ♦ Oc forbywdhe wy allæ waræ høwæszmæn fogethe æmbetsmæn oc alle andre ee hwa the æræ at the thættæ fornefnde hospitale theere thyænere hyon æller gotz i nogher matæ hyndre æller vforretæ emodh thæsse wart bwdh oc nadhe vnder war konunglikæ hefnd ♦ Scrywet paa wart slot Helsingeborgh aar æfftæ wars herre fødhelsæ aar thusandæ fyræhundret paa thet tyændæ vppa søndagh sancte trinitatis vnder wart secrete.

Oversættelse

Vi Erik, med Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters konge samt hertug i Pommern, hilser alle, der ser dette vort åbne brev eller hører det blive læst, evindelig med Gud. Vi bekendtgør for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi har taget nærværende brevførere, brødrene og søstrene i Sankt Jørgens hospital i Åhus tillige med deres tjenere, husstand og vornede samt alt deres gods ind under vor fred og i vort værn for specielt at værne og beskytte dem. Med dette vort brev indrømmer og stadfæster vi samme friheder og nådesbevisninger, som de har fået af andre, der før os har været konger i Danmark. Vi forbyder alle vore høvedsmænd, fogeder og embedsmænd samt alle andre, hvem de end er, under trussel om vor kongelige hævn, at de hindrer eller foruretter dette fornævnte hospital, dets tjenere, husstand eller gods på nogen som helst måde mod dette vort bud og mod vor nåde. Skrevet på vort slot Helsingborg år 1410 efter vor Herres fødsel på trinitatis søndag under vort sekret.