1410. 25. maj.


Sognevidne om et bol tilhørende Torup kirke.

Tekst efter ÆA

Tekst

Item eth sognevintne paa thet boell som hør Torup kyrcke tiill thet er sancti Martini kyrcke i Torrup hindis rette frii eydom. ♦ Datum mcdxo sondag nest effther gutzlegems dagh.

Oversættelse

Et sognevidne angående det bol, som tilhører Torup kirke, at det er sankt Mortens kirke i Torups rette, frie ejendom. Givet 1410 søndag næst efter Guds legems dag.