1410. 26. maj. [Helsingborg]


Vidisse af kong Erik på 2 gårde i Färs herred. Indgår i en dom af kong Hans.

Tekst

[<Ericus dei>] gratia Dacie Swecie Norwegie sclauorum gothorumque rex et dux pomerensis ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus salutem [......<Notum facimus>] quod sub anno domini m°cd° decimo feria proxima post festum sancti Urbani . uir nobilis dominus Absalon Petri [ .............] domini Olaui quondam regis danorum datam super duas curias in Skæpperuth em[<ptas> ....] Michael Thorbernsun [ .....<litter>]as sigillo saluo sanoque integro legi fecit publica [ ..... <de uerb>o< ad uerbum> ...] tenor [.....]rat ♦

Olauus dei gratia Dacie Norwegie sclauorum gothorumque rex etcetera uerus [......] regni [.......]♦

Omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦

<Notum faciums> quod nos Michael Thorbernsson duas curias in Skepp[<roth> ..................................] Haghensson et Øyerus sibi hereditario jure cum uxore [................................................] per ipsum al[...................] alienatas quattor litteras nostras adiudicatas qui quorum [.....] corporali possessione [.................] discretos [<uiros>..........] Iacobum Sk[..........]kughennet de op[....................................] perpetuam silentiam imponentes ac precipientes [................................................. ...........................................] continere [......................] predicti Michael [....................<sub>] sigillo nostro ad litteras [.....................................] m°cd°lxxx° sexto[1] die annunciacionis beate Marie [.........] uiris test<ibus> [...............................]

1. m°cd°lxxx° sexto] må være = m°ccc°lxxx°.

Oversættelse

Erik af Guds nåde konge af Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters og hertug af Pommern. Hilsen til alle, der ser nærværende skrivelse. (Vi gør vitterligt), at år 1410 den nærmeste dag efter festen for Sankt Urban fremstod ædel mand hr. Axel Pedersen ..................... hr. Olufs, fordum danernes konge, givet om 2 i skæpperud købte gårde ... Mikkel Torbensen .... lod brevet forsyne med helt, bevaret og fuldkomment segl læses i offentlighed fra ord til andet med følgende ordlyd: Oluf af guds nåde Danmarks, Norges de venders og goters konge og så videre sand ..... kongedømmets ...... Hilsen i Herren til alle, der får nærværende skrivelse at se. Vi gør vitterligt, at vi har (tildømt) 2 gårde i Skäpparöd til Mikkel Torbensen................................. Hågensen og Ønner til sig med arvelig ret sammen med hustruen .............................................ved selve ........................ afhændet tildømt fire af vore breve som hvis .... i fuld besiddelse ..................... omsigtsfulde mænd ................ Jakob Sk..........."kughennet de op"............... idet vi pålægger og befaler evig tavshed .......................................indeholde ..................... førnævnte Mikkels ................................. med vort segl vedhæftet nærværende brev ..................... år 1486 på dagen for jomfru Marias bebudelse ............ med... mænd som vidner.............