[1410.] 14. juni. Gottorp


Hertuginde Elisabet af Slesvigs fejdebrev til kong Erik.

Tekst efter A

Tekst

Weten scholen gy hoch[g]eboren vorsten konynch Erik der rike Denemercken Sweden Norweghen dat wy Elysabet hertochynne tho Sleswich greueynne tho Holsten unde Stormern etcetera willent iuwe vient wesen unde alle iuwer manne unde undersate umme des groten unrechtes willen dat gy unde iuwe hoftluude uns unde unsen kynderen unde unsen mannen unde unsen undersaten ghedan hebben ♦ Ok wetet dat wy unse unde unser kindere manne alle dar tho mechtich syn dat sy alle iuwe vient wesen wilt unde iuwer manne unde iuwer undersaten umme des unrechtes willen dat gy uns ghedan hebben als hir vorscreven is unde willen des alle unse ere sy mit uns unde wy mit een teghen iu vorwart hebben unde teghen den iuwen ♦ Ghescreven tho Gottorp in sunte Uitus auent beseghelt under unsen ynghesegel des wy alle bruken wy mit en unde sy mit uns tho desser tid.

Oversættelse

I skal vide, højbårne fyrste, kong Erik af rigerne Danmark, Sverige og Norge, at vi Elisabeth, hertuginde af Slesvig, grevinde af Holsten og Stormarn, osv., vil bekrige Eder, alle Eders folk og undersåtter på grund af den store uret, som I og Eders hoffolk har begået imod os, vore børn, vore folk og vore undersåtter. I skal også vide, at vi, vore folk og vore børns folk alle har magt til at bekrige Eder og Eders folk og undersåtter på grund af den uret, som I som her nævnt har begået imod os. Vi ønsker, at de med os og vi med dem alle skal forsvare vor ære mod Eder og Eders folk. Skrevet i Gottorp dagen før sankt Vitus, beseglet med vort segl, som vi alle benytter, vi med dem og de med os i denne tid.