1410. 16. juni.


Willem Grulle kvitterer kong Erik for 350 nobeler, som han modtog for 60 læster rug.

Tekst efter A

Tekst

Witlik sy alle den gennen de dessen breff zeen vnde horen lezen. dat ik Willem Grulle tor noge vnde to danke entfangen hebbe druddehalfhundert nobelen van deme allerdurchluchtigesten ffursten vnde heren heren Erike der riike Denemarken. Sweden. Norwegen der Wende vnde der Gothen koninge vnde hertogen to Pomeren van der summen der sostigh Prusche leste roggen de ik eme uorkofte to Mastrande nach lude synes breues. also dat ik ene vnde syne eruen vnde nakomelinge holde vrig quiid leddich vnde loos van aller namaninge der uorscreuenen druddehalfhundert nobelen. to ewigen tiiden ♦ Vnde des to tuchnisse hebbe ik myn ingesigil gehenget an dessen breff de gegeuen is na godes bord vierteynhundert iar vnde teyne des negesten dages na sunte Vitus dage.\

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle, som ser dette brev eller hører det læse, at jeg Willem Grulle til min fulde tilfredshed og med tak har modtaget 350 nobler af den ophøjede fyrste og ærværdige herre Erik, rigerne Danmark, Sverige, Norge, de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, for i alt 60 preussiske læster rug, som jeg solgte til ham i Marstrand efter ordlyden i hans brev. Hermed lader jeg ham og hans arvinger og efterkommere til evig tid være kvit ledig og fri for ethvert senere retskrav vedrørende disse 350 nobler. Til vidnesbyrd herom har jeg hængt mit segl under dette brev, der er givet i år 1410 efter Guds fødsel dagen efter sankt Vitus.