1410. 17. juni. Marstrand


Hr. Jens Grim får Pederstrup og Krønge på livstid af kronen.

Tekst efter ÆA

Tekst

Item eth breff at her Jens Grim annammet Petherstorp och Krøginghe aff drotning Margrete och koningh Erik at haffue j syn tiidh, oc sydhen kome frijt oc quit til kronen ighen. ♦ Datum Malstrand, anno domini mcdx, die beati Botulphj abbatis. Her till ær en widisse aff same breff tilbunden.

Oversættelse

Et brev, at hr. Jens Grim modtog Pederstrup og Krønge af dronning Margrete og kong Erik at have i sin livstid, og siden skulle det frit komme tilbage til kronen. Givet i Marstrand 1410 på den hellige abbed Bodulfs dag. Hertil er bundet en vidisse af samme brev.