1410. 17. juni.


Niels Jensen, væbner i Herlev, pantsætter en gård for fem mark sølv til Torsten Venstermand.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicolaus Iønissun in Herløfæ armiger salutem in domino sempi ternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me nobili uiro et honesto Thorstano Wensterman in Hauelse Maglæ armigero in quinque marchis argenti in denariis bonis et datiuis cum quibus mercator mercatori satisfacere potest teneri et eciam uerasciter obligatum pro quibus quidem quinque marchis argenti dicto Thorstano Wensterman et suis heredibus unam curiam in Mørkøwæ in parochia Glasaxæ in Støwens heret sitam[1] cum omnibus suis pertinenciis videlicet agris pratis pascuis humidis et siccis nullis deceptis in qua quidem curia pronunc residet quidam dictus Krogh et de curia dabitur annuatim unum pund annone cum vi modiis in pignero per presentes ita quod idem Thorstanus Vensterman vel heredes sui liberam habeat seu habeant dictam curiam libere pro usibus suis ordinand<i>ordinand<i>[2] fructus et redditus de ipsa curia subleuandi donec predicte quinque marche argenti monete prescripte festo sancti Martini qui pro termino solusionis annuatim sit habendus per me uel per meos heredes fuerint persolute in sortem principalis debiti minime erit computandum ♦ Item tempore quo dictam curiam redimi contigerit extunc dictus[3] Nicolaus Iønissun dicto Thorstano uel heredibus suis in placito Støwens heret ante festum sancti Iohannis baptiste precauatur uel precauantur ♦ Item obligo me et heredes meos ad apropriandum et disbrigandum dicto Thorstano Wensterman et heredibus suis dictam curiam secundum leges terre ab inpeticione quorumcunque ♦ Item si sepedictus Thorstanus Vensterman et heredes sui pro sepedicta curia mee appropriacionis aliquem dampnum incurrerit uel incurrerint extunc indempnem et indempnes cupio penitus conseruare ipse ♦ Cuius in rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet [.....] Iacobi et domini Alberti Nicolai presbiteri presentibus scriptis appens<um>appens<um>[4] ♦ Datum anno m°cd°x° die sancti Bothulfy confessoris.

1. sitam] scitam A. 2. ordinand<i>] ordinanda A. 3. dictus] dictus dictus A. 4. appens<um>] appensa A.

Oversættelse

Niels Jensen, væbner i Herlev, evig hilsen i Herren til alle, der ser nærværende skrivelse. Alle nuværende og kommende skal vide, at jeg anerkender at skylde og i sandhed være forpligtet for fem mark sølv i gode og gængse penge, med hvilke købmanden kan tilfredsstille købmanden, til Torsten Venstermand, væbner i Havelsemagle: for disse fem mark sølv pantsætter jeg ved nærværende brev til nævnte Torsten Venstermand og hans arvinger en gård placeret i Mørkhøj i Gladsakse sogn i Sokkelund herred med alle dens tilliggender, nemlig marker, enge, græsgange, vådt og tørt, uden undtagelse. I gården bor for tiden en vis mand kaldet Krog, og af gården gives årligt et pund og 6 skæpper korn. Torsten Venstermand eller hans arvinger skal have nævnte gård til at råde frit over til deres nytte og til at oppebære frugter og indtægter af selve gården, indtil førnævnte fem mark sølv i den fastsatte mønt vil være betalt som indløsning af mig eller mine arvinger på Sankt Mortens dag, der årligt skal betragtes som indløsningstermin; uden at dette på nogen måde skal fradrages i gældens hovedstol. Ligeledes på den tid, hvor den nævnte gård skal købes tilbage af Niels Jensen, da skal det varsles for nævnte Torsten eller hans arvinger på Sokkelund herredsting før Sankt Hans. Ligeledes forpligter jeg mig selv og mine arvinger til at hjemle og fri Torsten Venstermand og hans arvinger nævnte gård ifølge landets love fra nogensomhelsts krav. Ligeledes hvis oftnævnte Torsten Venstermand og hans arvinger pådrager sig nogen skade, hvad angår min afståelse af oftnævnte gård, ønsker jeg selv at holde dem skadesløse. Til vidnesbyrd om denne sag har jeg fæstnet mit segl sammen med seglene tilhørende de gode mænd [...] Jakobsen og hr. Albert Nielsen, presbyter, for nærværende skrivelse. Givet på sankt Budolfs dag i det 1410nde år.