1410. 19. juni.


Ridderen Åge Laxmand medbesegler Märta Gunnolfsdotters gavebrev til nonneklosteret i Kalmar.

Udtog efter A

Tekst

Ridderen Aka Laxman medbesegler Märta Gunnolfsdotters gavebrev til nonneklosteret i Kalmar.

Oversættelse

Ridderen Åge Laxmand medbesegler Märta Gunnolfsdotters gavebrev til nonneklosteret i Kalmar