1410. 26. juli. Neumarkt


Hertug Johan af Bayern kvitterer kong Erik for 20.000 rhinske gylden, som er halvdelen af medgiften på 40.000 gylden, som hører til Katerines medgift.

Tekst efter A

Tekst

Wir Iohanns von gots gnaden pfaltzgraue bey Rein vnd hertzog in Beyern bekennen offinlich mit diesem brieff das vns der durchluchtigiste furste vnd herre her Ericke von gottes gnaden der reiche Denemarcke Sweden Norwegen der wende vnd der gotten kunig vnd hertzog zu Pomeren vnser lieber swager betzalt hat zwentzig tawsent rinscher gulden von der mittgiffte seiner lieben swester frauw Katherinen vnser lieben hauszfrauwen vnd gemahelen ♦ Dar sollen wir von stunden an mit inlosen an steten sloszen vnd dorfferen zu irem nutze vnd zerunge nach vnserm tode zwey tawsent gulden leippgedinge / vnd die andern zwentzig tawsent gulden die nehsten von der mitgifft / sol er vns betzaln zu sant Martens tag nehst komende vort uberem iare. ♦ Vnd ee die andern zwentzig tawsent gulden vns betzahlt werden. so sollen wir hertzog Iohanns vnserm lieben swager kunig Ericke / vnd vnser lieben hauszfrauwen / frauwe Katherinen alsulche vorwarunge tun mit vnsern versiegelten brieuen / vnd guten mitloberen nach des brieues auszwisunge der zu Lunden / uff die vrey gemacht wart / ♦ Vnd were das sache / das wir des nicht deten / oder tun wolden / so sollen wir dem egenannten kunig Ericke vnserm swager / seine zwentzig tawsent gulden widdergeben vnbekommert / die er vns gegeben vnd betzalt hat als vor geschriben ist / ♦ Ist es auch das wir die bewarunge tun / nach auszwisung auff die vreig gemacht / so sal er vns die andern zwentzig tawsent gulden vortan betzaln auff dietzeit als vorgeschriben ist / ♦ Vnd wann vns die andern zwentzig tawsent gulden betzalt sint / so sollen wir dem egenannten vnserm lieben swager kunig Ericke seinen brieff widder antwurten den wir haben / vnd sollen yme vollenkomen vorwarunge tun vor nachmanunge der virtzig tawsent gulden vber all ♦ Vnd als wir itzund vnsere gewisse botten / nach den obgenannten zwentzig tawsent gulden darauff dann dieser brieff sagt gein Lubecke tun werden / alsbalde denselben vnsern botten dieselben zwentzig tawsent gulden darselbst zu Lubecke betzalt sint / oder anneme werden / so sol der eyd den vnser burger vnd die gemeinde gemeinlich vnser stad zum Nuwenmarckt / der egenannten vnser lieben hauszfrauwen vnd gemaheln itzund von derselben zwentzig tawsent gulden wegen getan hant krafft vnd macht haben vnd nicht ee \ ♦ Vnd des zu orkund geben wir dem egenannten vnserm lieben swager kunig Ericke vnd vnser lieben hauszfrauwn frauw Katherinen diesen brieff versigelt mit vnserm anhangendem ingesigel \ der geben ist zum Nuwenmarckt an samstag nach sant Iacobs tag des heiligen zwolffbotten in dem iare als man zalte nach Cristi geburte viertzenhundert vnd darnach in dem zehenden iare.

Oversættelse

Vi Johan, af Guds nåde pfalzgreve ved Rhinen og hertug af Bayern, erklærer åbenlyst ved dette brev, at den ophøjede fyrste og herre hr. Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige og Norges, de Venders og Goters konge og hertug udi Pommern, vor kære svoger, har betalt os 20.000 rhinske gylden af medgiften til sin kære søster fru Katrine, vor kære hustru og gemalinde. Dermed skal vi fra dags dato med stæder, slotte og landsbyer indløse et livgeding på 2000 gylden til hendes nytte og tæring efter vor død. De andre 20.000 gylden, den anden del af medgiften, skal han udbetale os til næstkommende sankt Mortens dag om et år. Indtil de andre 20.000 gylden bliver udbetalt til os, så skal vi, hertug Johan, med vore forseglede breve og pålidelige medgaranter stille vor kære svoger, kong Erik, og vor kære hustru, fru Katrine, den garanti, som angives i det brev, der blev skrevet i Lund ved ægteskabsaftalen. Hvis vi ikke gjorde det eller nægtede at gøre det, så skal vi uden videre tilbagebetale førnævnte kong Erik, vor svoger, hans 20.000 gylden, som han har givet og udbetalt os, som førnævnt. Hvis vi stiller garanti i overensstemmelse med ægteskabsaftalen, så skal han udbetale os de andre 20.000 gylden til den fastlagte frist som skrevet ovenfor. Når de andre 20.000 gylden er betalt til os, så skal vi tilbagelevere vor kære svoger kong Erik hans brev, som vi er i besiddelse af, og vi skal sikre ham fuldstændig garanti imod senere retskrav vedrørende de 40.000 gylden. Vi udsender nu vore pålidelige sendebud til Lübeck for at hente de førnævnte 20.000 gylden, der omtales i brevet. Lige så snart disse udsendinge i Lübeck får udbetalt eller modtager de samme 20.000 gylden, så skal den ed, som vore borgere og hele vor stad Neumarkt sammen har aflagt til vor kære hustru og gemalinde vedrørende de 20.000 gylden, træde i kraft og ikke før. Til bevis for dette giver vi vor kære svoger, førnævnte kong Erik, og vor kære hustru, fru Katrine, dette brev forsegelt med vort vedhængte segl, der er givet i Neumarkt lørdag efter Jakob den Hellige Apostels dag, da man talte det 1410. år efter Kristi fødsel.