1410. 27. juli. Hiddensee


Broder Johannes, biskop af Laodicea og stedfortræder for biskop Peder af Roskilde, erklærer at have indviet kirken i Hiddensee, et alter i dormitoriet og forskelligt kirkeligt inventar og eftergiver alle, der besøger kirken i from hensigt, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Tekst efter A

Tekst

Nos frater Iohannes dei et apostolice sedis gracia episcopus Laodycensis uicarius in pontificalibus uenerabilis in Christo patris ac domini Petri episcopi Roskyldensis recongnoscimus[1] quod anno domini millesimo quadrigentesimo decimo dominica proxima post festum beati Iacobi apostoli consecrauimus ecclesiam religiosorum dominorum in Hiddenze cisterciensis ordinis Roskyldensis dyocesis cum ambitu in honore sancte crucis uirginisque Marie sancti Nycolay Katherine uirginis ac beatorum Benedicti et Bernardi et die inmediate sequenti consecrauimus altare ibidem infra dormitorium in honore sanctorum Iohannis ewangeliste et baptiste trium regum et sancti Francisci confessoris et monstranciam et gerulum corporis domini nostri Ihesu Christi necnon duas cruces una cum ymaginibus beate uirginis Marie et sancte Katherine \ ♦ Omnibus igitur uere penitentibus confessis et contritis antedictam ecclesiam deuote intrantibus diuina inibi cantantibus et audientibus matutinas primam. terciam. sextam. nonam. uesperas seu completorium in utrisque altaribus per nos consecratis ambitum circeuntibus legendo et orando cruces et corpus dominicum in predicta monstrancia adorantibus ymaginem uirginis Marie cum Aue Maria salutantibus necnon ymaginem uirginis Katherine honorantibus predictosque religiosos dominos una cum familia eorum et uillanis uerbo et opere promouentibus quociens tociens hec fecerint uel aliquod premissorum tociens de quolibet prenominato opere misericordie auctoritate dei patris omnipotentis necnon apostolorum eius Petri et Pauli confisi et domini nostri ac nostra xlta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus ♦ Datum loco anno quibus supra nostro sub sigillo\

1. recongnoscimus] = recognoscimus.

Oversættelse

Vi broder Johannes, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Laodicea, stedfortræder i bispelige anliggender for den ærværdige fader i Kristus og herre hr. Peder, biskop af Roskilde, erkender, at vi i det Herrens år 1410 søndagen næst efter apostlen sankt Jakobs dag har indviet de regelbundne herrers kirke i Hiddensee af cistercienserordenen, Roskilde stift, tillige med klostergangen til ære for det hellige kors og jomfru Maria, Sankt Nicolaus, jomfru Katerine og Sankt Benedikt og Sankt Bernhard, og at vi den umiddelbart følgende dag har indviet et alter sammesteds i sovesalen til ære for evangelisten Sankt Johannes og Sankt Johannes Døberen, de hellige tre konger og bekenderen Sankt Franciscus og en monstrans og bærer for vor Herre Jesu Kristi legeme samt to kors tillige med billeder af den hellige jomfru Maria og Sankt Katerina. Vi eftergiver derfor barmhjertigt med Gud alle, der oprigtigt angrer, bekender deres synder og gør bod, og som fromt betræder fornævnte kirke, synger med i gudstjenesten sammesteds og hører matutin, prim, terts, sekst, non, vesper eller kompletorium ved begge altre, der er indviet af os, går omkring i klostergangen for at læse og bede, tilbeder kors og Herrens legeme i fornævnte monstrans, hilser jomfru Marias billede med Ave Maria samt ærer jomfru Katerinas billede og befordrer fornævnte regelbundne herrer sammen med deres undergivne og bymænd i ord og gerning, så ofte som de gør dette eller noget af det fornævnte, lige så ofte i tillid til Gud fader den almægtiges samt hans apostle Petrus' og Paulus' og Vor Herre og vor egen myndighed for enhver fornævnt barmhjerighedens gerning 40 dages benådning af den dem pålagte kirkebod. Givet sted og år som ovenfor under vort segl.