1410. 28. juli. Bologna


Paven pålægger gejstligheden i Lunde stift og by at udvise lydighed over for den udvalgte ærkebisp Peder For skrivers honorar se nr. 97

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 97:

Tekst

Simili modo dilectis filiis clero ciuitatis et diocesis Lundensis ♦ Salutem etcetera ♦ Romani pontificis (---) ♦ Quatinus eundem Petrum electum tamquam patrem et pastorem grato admittentes honore ac cohibentes sibi obedientiam et reuerentiam debitas et deuotas eius salubria monita et mandata suscipiatis humiliter et efficaciter ad implere curetis/ ♦ Alioquin sententiam siue penam quam idem electus rite tulerit seu statuerit in rebelles ratam et gratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inuiolabiliter obseruari ♦ Datum ut supra[a].

a. supra] Cf. nr. 97.

Oversættelse

På samme måde til sine elskede sønner, gejstligheden i Lunde by og stift. Hilsen og så videre. Omsorg opfyldt af vågen (---). Derfor skal I optage den samme udvalgte Peder som en fader og hyrde med tak og ære og udvise ham pligtskyldig og hengiven lydighed og ærefrygt. Og I skal ydmygt og virksomt se til at påtage jer at opfylde hans gavnlige formaninger og befalinger. Hvis ikke, vil vi holde den dom eller straf, som den samme efter forskrifterne har afsagt eller anordnet mod rebellerne, for retsgyldig og retfærdig, og vi vil med Guds hjælp foranledige, at den ukrænket følges til passende opfyldelse. Givet som ovenfor.