1410. 28. juli. Bologna


Paven pålægger Lunde kirkes vasaller at udvise lydighed over for den udvalgte ærkebisp Peder For skrivers honorar se nr. 97

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 97

Tekst

Simili modo dilectis filiis uniuersis uasallis ecclesie Lundensis salutem etcetera ♦ Romani pontificis (---) ♦ Quocirca uniuersitati uestre per apostolica scripta mandamus quatinus eundem Petrum electum pro dicte sedis et nostra reuerentia debito prosequentes honore ac ipsius salubribus monitis et mandatis efficaciter intendentes ei fidelitatem solitam necnon consueta seruitia et iura a uobis sibi debita exhibentes integre studeatis/ ♦ Alioquin sententiam siue penam quam idem electus rite tulerit seu statuerit in rebelles ratam et gratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inuiolabiliter obseruari/ ♦ Datum ut supra[a]

a. supra] Cf. nr. 97.

Oversættelse

På lignende måde til sine elskede sønner, alle Lunde kirkes vasaller hilsen og så videre. Omsorg opfyldt af vågen (---). Derfor pålæger vi jer alle ved apostolisk skrivelse, at I i ærefrygt for det nævnte sæde og os fuldstændigt bestræber jer på at følge den samme udvalgte Peder med pligtskyldig ære, at I virksomt lægger jer hans gavnlige formaninger og befalinger på sinde og at I udviser ham den normale troskab og sædvanlige tjeneste og ret, som I skylder ham. Hvis ikke, vil vi anse den dom eller straf, som den samme udvalgte har ført eller stadfæstet efter forskrifterne over rebellerne, for retsgyldig og retfærdig, og med Guds hjælp vil vi foranledige, at den ukrænket overholdes til passende godtgørelse. Givet som ovenfor.