1410. 28. juli. Bologna


Paven byder alle Lunde kirkes lydbiskopper at udvise lydighed over for den udvalgte ærkebiskop PederFor skrivers honorar se nr. 97

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 97.

Tekst

Simili modo uenerabilibus fratribus uniuersis suffraganeis ecclesie Lundensis ♦ Salutem etcetera ♦ Romani pontificis (---) ♦ Quocirca uniuersitatem uestram rogamus monemus et hortamur attente per apostolica scripta mandamus quatinus eidem electo tamquam membra capituli obsequentes exhibeatis eidem obedientiam et reuerentiam debitam et deuotam ita quod mutua inter uos et ipsum gratia gratos sortiatur effectus / et nos deuocionem uestram possimus propter hoc in domino commendare / ♦ Datum ut supra[a].

a. supra] Cf. nr. 97.

Oversættelse

På lignende måde til vore kære brødre alle Lunde kirkes lydbiskopper hilsen og så videre. Omsorg opfyldt af vågen (---). Derfor beder, formaner og opfordrer vi jer og pålægger jer ved apostolisk skrivelse, at I adlyder den samme udvalgte som medlemmer af et kapitel og udviser samme pligtskyldig og hengiven lydighed og ærefrygt, således at gensidig tak imellem ham og jer opnår påskønnelsesværdige følger, og vi på grund af dette kan anbefale jeres hengivenhed i Herren. Givet som ovenfor.