1410. 28. juli. Bologna


Paven skriver til kong Erik, og beder ham værne om den udvalgte ærkebisp PederFor skrivers honorar se nr. 97

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 97

Tekst

Simili modo carissimo in Christo filio Erico regi Dacie illustri salutem etcetera ♦ Gracie diuine (premium et preconium humane laudis acquiritur si per seculares principes ecclesiarum prelatis presertim ecclesiarum cathedralium regimini presidentibus honor debitus impendatur)[1] ♦ Cum itaque filii carissime sit uirtutis opus dei ministros benigno fauore prosequi ac eos uerbis et operibus pro eterni regis gloria uenerari/ serenitatem tuam rogamus et hortamur attente quatinus eundem Petrum electum et commissam sibi ecclesiam habens pro nostra et apostolice sedis reuerencia propensius commendatos sic ipsos benigni fauoris gratia persequaris / quod idem electus tue celsitudinis fulcus presidio in commisso sibi pastorali officio possit deo propicio prosperari et tibi exinde a deo perennis uite premium et a nobis condigna perueniat accio gratiarum ♦ Datum ut supra[a].

1. Gracie diuine (premium et preconium humane laudis acquiritur si per seculares principes ecclesiarum prelatis presertim ecclesiarum cathedralium regimini presidentibus honor debitus impendatur)] Formel udfyldt efter Dipl. Dan. 3. rk. VIII nr. 316.
a. supra] Cf. nr. 97.

Oversættelse

På lignende måde hilsen og så videre til vor kæreste søn i Kristus, Erik, Danmarks berømmelige konge. Guddommelig nådes fortjeneste og menneskelig rosværdighed opnås, hvis pligtskyldig ære opbydes af de timelige fyrster for kirkernes prælater, især sådanne, der forestår styrelsen af domkirkerne. Da det således, kæreste søn, er dydens værk at betænke Guds tjenere med elskelig gunst og ære dem i ord og gerning til ære for den evige konge, og idet den samme udvalgte Peder og den til ham betroede kirke villigt er anbefalet for vores og det apostoliske sædes nåde, beder og opfordrer vi opmærksomt din mildhed til at følge dem med godgørende nådes velvilje, så den samme udvalgte med beskyttelse fra din højheds glans gøres lykkelig i den til ham overbragte hyrdepligt, med Guds nåde, og du heraf kan opnå det evige livs fortjeneste af Gud og en passende nådeshandling af os.