1410. 28. juli. Bologna


Paven giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger Nicolai kirke i Bosjö kloster i Skåne.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se foregående nr.

Tekst

Iohannes (---) ♦ Universis (---) ♦ Licet is (de cuius munere uenit ut sibi a suis fidelibus digne ac laudabiliter seruiatur de abundancia sue pietatis que merita supplicum excedit et uota bene seruientibus sibi multo maiora retribuat quam ualeant promereri nichilominus tamen desiderantes domino reddere populum acceptabilem et bonorum operum sectatorem fideles ipsos ad complacendum sibi quasi quibusdam allectiuis muneribus indulgenciis scilicet et remissionibus inuitamus ut exinde reddantur diuine gracie apciores)[1] ♦ Cupientes igitur ut ecclesia sancti Nicolai monasterii in Boze ordinis sancti Benedicti Lundensis diocesis congruis honoribus frequentetur et ut Christi fideles eo libentius causa deuotionis confluant ad eandem et ad reparationem huiusmodi manus promptius porrigant adiutrices quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos omnibus vere penitentibus et confessis qui in natiuitatis (---) et apostolorum Petri et Pauli et sancti Nicolai (---) festiuitatibus (---) prefatam ecclesiam deuote uisitauerint annuatim (---) quinque annos et totidem qudragenas octauarum vero (---) centum dies de iniunctis eis penitentiis (---) relaxamus presentibus post decennium minime ualituris ♦ Uolumus autem (---) ♦ Datum Bononie quinto kalendas augusti anno primo.

1. Licet is (de cuius munere uenit ut sibi a suis fidelibus digne ac laudabiliter seruiatur de abundancia sue pietatis que merita supplicum excedit et uota bene seruientibus sibi multo maiora retribuat quam ualeant promereri nichilominus tamen desiderantes domino reddere populum acceptabilem et bonorum operum sectatorem fideles ipsos ad complacendum sibi quasi quibusdam allectiuis muneribus indulgenciis scilicet et remissionibus inuitamus ut exinde reddantur diuine gracie apciores)] Licet is etcetera Aa, udfyldt efter 1395 21. maj. Dipl. Dan. 4. rk V nr. 375.

Oversættelse

Johannes, biskop, Guds tjeneres tjener hilsen og apostolisk velsignelse til alle kristentroende, som vil se nærværende skrivelse. Selvom han, fra hvis gave det kommer, at han tildeler meget mere til dem, der tjener ham godt, end de fortjener, for at han kan tjenes med værdighed og lovprisning om hans nådes overflod, der overgår de bedendes fortjenester og løfter, opfordrer vi ikke desto mindre - idet vi ønsker at gøre folket modtageligt for Herren og delagtig i gode gerninger - de troende selv til at behage ham med så at sige tillokkende gaver, nemlig aflad og syndsforladelse, for at de hermed kan gøres mere tjenlige for guddommelig nåde. Idet vi således begærer, at benediktinerklostret sankt Nicolai i Bosjö, i Lunds stift, besøges med passende ære, og at de troende i Kristus så meget des hellere af fromheds årsag begiver sig til samme, og at de des villigere skal række hjælpende hænder til bevarelsen af denne, og for at de så meget des mere kan se sig vederkvæget ved den himmelske nådes gave, løser vi, støttende os på den almægtige Guds barmhjertighed og hans apostles, Peter og Paulus' myndighed, alle oprigtigt angrende og bekendende fra 100 dage af de dem pålagte straffe, dem som hengivent begiver sig til samme kirke og strækker hjælpende hænder frem, som nævnt, til dennes bevarelse på festerne for herre Jesu Kristi fødsel, omskærelse, tilsynekomst, genopstandelse, opstigelse og ligbegængelse; og for påsken og den hellige jomfru Marias fødsel, budbringelse, renselse og optagelse; for fødslen af den hellige Johannes Døber og førnævnte apostle, Peter og Paulus, og sankt Nicolai; på fejringen af allehelgensdag og ottendedagene for festerne for nævnte jomfru Marias fødsel og optagelse og førnævnte sankt Johannes og apostles fødsel og gennem 6 dage umiddelbart påfølgende påskens nævnte fest. Men det er vor vilje, at, hvis indulgens, til at vare evigt eller at udløbe efter et vist stykke tid, skulle være tilstået af os til dem, der besøger nævnte kloster på et andet tidspunkt eller på et andet tidspunkt fremrækker hjælpende hænder til dennes bevarelse eller bygningsfond eller på et andet tidspunkt uddeler fromme almisser dér, eller gør et eller andet andet på et andet tidspunkt, skal nærværende skrivelse ikke være af nogen gyldighed eller fasthed, idet nærværedne skrivelse ikke skal have gyldighed efter 10 år. Givet i Bologna femte dag før kalendae i august i vort pontifikats første år.