1410. 1. august. Roskilde


Hedenrik Konradsen, fordum borger i Roskilde, pantsætter en gård i Allehelgens sogn i Roskilde til Jakob Pedersen, rådmand i Roskilde, for seks mark sølv.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Hedenricus Conradi quondam ciuis Roskildensis salutem in domino perhennalem. ♦ Notum facio uniuersis presentibus et futuris me ex causa iusti et ueri mutui discreto uiro et honesto presencium exhibitori Iacobo Petri proconsuli Roskildensi in sex marchis argenti in bonis pecuniis legalibus et datiuis teneri et esse ueraciter obligatum pro quibus sibi curiam meam sitam Roskildis in parrochia omnium sanctorum in orientali parte ab ecclesia inter curiam domini Nicolai Henrici et curiam Nicolai Iacobi in quibus pronunc inhabitant cum uniuersis et singulis eiusdem curie pertinenciis mobilibus et inmobilibus nullis penitus <exceptis> impignero per presentes pro suis usibus ordinandam donec per me uel meos heredes ab ipso uel suis heredibus quocumque tempore infra festum sancti Olaui regis et martiris proxime iam futurum pro dictis sex marchis argenti legaliter redimatur quod pro termino redempcionis annuatim habeatur ♦ Ulterius quandocumque prefata curia redimatur extunc pensio eiusdem curie summam sequitur principalem in sortem principalis debiti minime computanda ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Petri Martini armigeri in Wiby Inguari Andree proconsulis Roskildensis et Achonis Nicolai consulis ibidem presentibus est appensum ♦ Datum Roskildis anno domini m°cd° decimo in festo ad uincula sancti Petri.

Oversættelse

Hedenrik Konradsen, fordum borger i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg som følge af lovligt og sandt lån i sandhed står i skyld og gæld til den gode og hæderlige mand indehaveren af dette brev Jakob Pedersen, rådmand i Roskilde, for seks mark sølv i gode, lovlige og gængse penge. For disse pantsætter jeg ham med dette brev min gård i Allehelgens sogn i Roskilde øst for kirken mellem Niels Henriksens og Niels Jakobsens gårde, i hvilke de nu bor, med samme gårds rørlige og urørlige tilliggender, alle og hvert enkelt, slet intet undtaget, til at råde over til eget brug, indtil den lovligt indløses for de nævnte seks mark sølv ved mig eller mine arvinger fra ham eller hans arvinger til et hvilket som helst tidspunkt inden nu næst forestående Olav konge og martyrs dag, som hvert år skal anses for indløsningstermin. Yderligere når som helst førnævnte gård indløses, da skal afgiften af samme gård følge hovedsummen og må ikke fradrages i gældens hovedstol. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Peder Mortensen, væbner, i Viby, Ingvar Andersen, borgmester i Roskilde, og Ove Nielsen, rådmand sammesteds, hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1410 på dagen for Sankt Peters lænker.