1410. 8. august. Bologna


Paven skriver til kapitlet i Ribe angående udnævnelsen af Peder Lykke til biskop.

Tekst efter Aa

Tekst

Simili modo[1] capitulo ecclesie Ripensis salutem ♦ Pastoralis officii etcetera[2] ♦ Quocirca discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus eundem Petrum tamquam patrem et pastorem animarum uestrarum humiliter intendentes ac exhibentes sibi obedientiam et reuerentiam debitam et deuotam eius salubria monita et mandata suscipiatis humiliter et efficaciter ad implere curetis ♦ Alioquin sententiam quam idem episcopus rite tulerit in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inuiolabiliter obseruari ♦ Datum ut supra[3] .

1. Simili modo] cf. foregående nr. 2. etcetera] cf. foregående nr. 3. supra] cf. foregående nr.

Oversættelse

På lignende måde til Ribe kirkes kapitel hilsen o. s. v. Skyldighed over for den hyrdepligt (---). Derfor pålægger vi jeres vished ved apostolisk skrivelse, at I ydmygt retter jeres sind mod den samme Peder som en fader og hyrde for jeres sjæle og at I påtager jer ydmygt og virksomt at opfylde hans gavnlige formaninger og befalinger, idet I udviser ham pligtskyldig lydighed og hengiven ærbødighed. Hvis ikke, vil vi anse den dom, som samme biskop fører efter forskrifterne mod rebellerne, for retsgyldig, og vi vil med Guds hjælp se til, at den ubeskadiget holdes i hævd lige til en passende godtgørelse. Givet som ovenfor.