1410. 8. august. Bologna


Paven skriver til gejstligheden i Ribe stift angående udnævnelsen af Peder Lykke til biskop.

Tekst efter Aa

Tekst

Simili modo[1] dilectis filiis clero ciuitatis et diocesis Ripensis salutem etcetera[2] ♦ Quocirca discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus eundem Petrum tamquam patrem et pastorem animarum uestrarum grato admittentes honore ac exhibentes sibi obedientiam[3] et reuerentiam debitas et deuotas eius salubria monita et mandata suscipiatis humiliter et efficaciter ad implere curetis ♦ Alioquin sententiam quam idem episcopus rite tulerit in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inuiolabiliter obseruari Datum ut supra[4] .

1. Simili modo] cf. nr. 109. 2. etcetera] cf. nr. 109. 3. obedientiam] efterfulgt af gennemstreget deb Aa. 4. supra] cf. nr. 109.

Oversættelse

På lignende måde til vore elskede sønner gejstligheden i Ribe by og stift hilsen o. s. v. Skyldighed over for den hyrdepligt (---). Derfor pålægger vi ved apostolisk skrivelse jeres omsigt, at I ydmygt agter den samme udvalgte som en fader og hyrde for jeres sjæle, udviser pligtskyldig og hengiven lydighed og ærefrygt og hengivent og virksomt sørger for at påtage jer at opfylde hans gavnlige formaninger og befalinger. I modsat fald vil vi anse den dom, som den samme udvalgte ifølge forskrifterne måtte afsige over rebellerne, for retsgyldig, og vi vil med Guds hjælp foranledige, at den ukrænket følges til passende opfyldelse. Givet som ovenfor.