1410. 8. august. Bologna


Paven skriver til indbyggerne i Ribe by og stift angående udnævnelsen af Peder Lykke til biskop.

Tekst efter Aa

Tekst

Simili modo[1] dilectis filiis populo ciuitatis et diocesis Ripensis salutem etcetera[2] ♦ Quocirca uniuersitatem uestram rogamus et hortamur attente per apostolica scripta mandantes quatinus eundem Petrum episcopum tamquam patrem et pastorem animarum uestrarum deuote suscipientes honorificencia prosequentes ipsius salubribus monitis et mandatis humiliter intendatis ita quod ipse in uobis obedientes filios et uos in eo per consequens patrem inuenisse gaudeatis ♦ Datum ut supra[3] .

1. Simili modo] cf. nr. 109. 2. etcetera] cf. nr. 109. 3. supra] cf. nr. 109.

Oversættelse

På lignende måde til sine elskede sønner folket i Ribe by og stift hilsen og så videre. Derfor beder, påminder, opfordrer vi opmærksomt ved apostolisk skrivelse jer alle til hengivent at antage den samme udvalgte som en fader og hyrde for jeres sjæle og følge ham med pligtskyldig ærefrygt, og vi pålægger jer, at I ydmygt giver agt på hans gavnlige formaninger og befalinger, således at han kan glæde sig over at have fundet hengivenheds sønner i jer, og I som følge heraf kan glæde jer over at have fundet en godgørende fader i ham. Givet som ovenfor.