1410. 8. august. Bologna


Paven skriver til ærkebiskoppen i Lund angående udnævnelsen af Peder Lykke til biskop i Ribe.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 109 og Dipl. Dan. 4. rk. VIII nr. 296

Tekst

Simili modo uenerabili fratri archiepiscopo Lundensi ♦ Salutem etcetera ♦ Ad cumulum etcetera[1] ♦ Cum igitur ut idem Petrus episcopus in commissa sibi prefate ecclesie cura facilius proficere ualeat tuus fauor ei fore noscatur plurimum oportunus fraternitatem tuam rogamus et hortamur attente per apostolica tibi scripta mandantes quatinus predictum Petrum episcopum et commissam sibi ecclesiam tuam suffraganeam pro mea et apostolice sedis reuerencia propensius commendatos habere in ampliandis et conseruandis iuribus suis sic eos tui fauoris presidio prosequaris quod ipse episcopus tuo fultus auxilio in commisso sibi prefate ecclesie regimine se possit utilius exercere tuque diuina<m> misericordiam ualeas ex inde uberius promereri ♦ Datum ut supra[2] .

1. etcetera] for den forkortede formel se Dipl. Dan IV 8 nr. 301. 2. supra] Cf. nr. 109.

Oversættelse

På samme måde til vor ærværdige broder, ærkebiskoppen af Lund. Hilsen o. s. v. Til forøgelse o. s. v.1) Da således din lykkebringende gunst i allerhøjeste grad vides at være mest lykkebringende, for at samme Peder som biskop med den ham betroede omsorg for den føromtalte kirke så meget nemmere formår at gøre fremgang, beder og opfordrer vi dit broderskab, idet vi opmærksomt befaler ved apostolisk skrivelse rettet til dig, til i veneration for mig og det apostoliske sæde at have førnævnte biskop Peder og din ham betroede suffragankirke i så meget des mere i yndest, hvad angår forøgelsen og bevarelsen af deres rettigheder, og således følge dem med din gunsts værn, således at biskoppen selv støttende sig på din hjælp i det til ham overladte styre af førnævnte kirke kan virke så meget des nyttigere, og du heraf i så meget des rigere mål vil formå at fortjene den guddommelige nåde. Givet som ovenfor.