1410. 19. august. Lödöse


Esger Gris, sognepræst i Lerum, oplader og skøder alt sit gods i Danmark til dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff høre eller see helsær iac Esgeer Griis soknæ prest i Lerem kerlicæ meth gudh ♦ Thet scal allæ men witerlicht ware swo wæl the som kommæ sculæ som the som nw ære thet iac meth ia och goth wiliæ hafwer vpladet scøt oc aff hænt fran mic oc mynæ arfwingæ oc til eyner myn nadhighe frwæ drotning Margretæ oc hennes arfwingæ oc æfterkommere allæ mynæ fædhernes oc mødhernes gardhæ oc gotz oc æghn oc mynæ/ ee hwor the helst ligge i Danmark som mic oc mynæ arfwingæ meth rættæ til høre meth ager æng skogh fiscæ watn fægang wat oc thywrt ødhe oc bygt rørende oc vrørende engte vnden taget ee hwat thet helst heder eller ær/ til ewedherlich eyæ/ ♦ Oc kennes iac mic oc eller mynæ arfwyngæ til thettæ forscrifnæ gardhe eller gotz eller nogot ther aff engen ræt eller rættichet hafwæ eller hafwæ sculæ i nogræ madæ/ thy at mic ær for alt thettæ forscrifnæ gardhæ oc gotz swo fullelicæ fult oc alt scheet oc giort oc ther swo fult fore vpboret hafwer æfter myn wiliæ oc nøghe swo at mic fullelicæ oc wæl at nøgher/ ♦ Oc til mere bewaring allæ thisse forscrifnæ styckes/ tha hafwer iac myt incigle meth wiliæ oc witscap hængt for thettæ breff oc til witnesbyrdh wæl borne ments swosom ær Hannes Krøpeliins Hannes Walrafns Ficke Zcizendorps Iæyp Drages Iens Nielssøns Rawand Thorbernsøns hæretzhøfthingx i Wætlæhæreth oc Anders Pawelssøns hæretzhøfthingx i Askeems hæreth incigle ♦ Datum Ludosie anno domini m°cd°x° tercia feria infra octauam assumpcionis beate Marie uirginis.

Oversættelse

Jeg Esger Gris, sognepræst i Lerum, hilser alle, der hører eller ser dette brev, kærligt med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende, at jeg med mit jaord og min gode vilje har opladt, skødet og afhændet bort fra mig og mine arvinger og overdraget min nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere til evig besiddelse alle mine fædrene og mødrene gårde, gods og ejendom samt mine egne, hvor de end er beliggende i Danmark, som med rette tilhører mig og mine arvinger, med agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, vådt og tørt, øde og bebygget, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er. Jeg bekender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller rettighed i dette foranskrevne, gårdene og godset eller dele deraf og ikke på nogen måde vil kunne få det, eftersom jeg er blevet fuldkommen fyldestgjort for alt dette foranskrevne, gårdene og godset, og har oppebåret fuld betaling derfor efter min vilje og til min tilfredshed, så at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Til yderligere bekræftelse på alle disse foranskrevne punkter har jeg med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. Og til vidnesbyrd er segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig Hans Krøpelin, Hans Walrafn, Fikke Zisendorp, Jakob Drage, Jens Nielsen, Ravn Torbjörnsson, herredshøvding i Vätle herred, og Anders Påvelsson, herredshøvding i Askim herred, hængt herunder. Givet i Lödöse i det Herrens år 1410 tirsdagen efter den hellige jomfru Marias himmelfart.