1410. 27. august.


Henrik Guldsmed sælger en klædehandlerbod i Skanør til kapitlet i Lund.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Henricus dictus Gwlsmith uillanus in Malmøgha salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me uenerabili capitulo Lundensi quandam tabernam meam pannicidarum in Skanør situatam quartam inter tabernas pannicidarum a parte australi numerando cum fundo spaciis longitudinibus et latitudinibus singulisque pertinenciis suis uendidisse scotasse alienasse et ad manus libere assignasse iure perpetuo possidendam quam quidem tabernam cum Helena uxore mea dilecta legaliter acquisiui recognoscens me plenum et sufficiens precium a memorato capitulo integraliter subleuasse quare obligo me et meos heredes ad appropriandum deliberandum et disbrigandum predicto capitulo tabernam antedictam cum fundo libero introitu et exitu ac uniuersis pertinenciis suis ut premittitur pro et ab impeticione et allocucione quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Hennikini Achonis Gynteri Liberti Nicolai Alberti Nicolai Dæne consulum Malmøghe Thrygilli Gøthsson et Iacobi Petri ciuium Lundensium presentibus est appensum ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo decimo feria quarta post festum beati Bartholomei apostoli.

Oversættelse

Henrik kaldet Guldsmed, indbygger i Malmø, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender at have solgt, skødet, afhændet og frit ihændegivet til det ærværdige kapitel i Lund en mig tilhørende klædehandlerbod i Skanør, den 4. blandt klædehandlernes boder regnet fra syd med toft, gårdsrum så lang og bred den er og med dens enkelte tilliggender at besidde med evig ret, hvilken bod jeg på lovlig vis har fået med min elskede hustru Elene, og erkender fuldt ud at have oppebåret den fulde og tilstrækkelige betaling af nævnte kapitel. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle, befri og fri fornævnte kapitel fornævnte bod med toft, fri indgang og udgang og alle dens tilliggender, som ovenfor nævnt, for og fra krav og tiltale fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Henneke Ågesen, Gynter Lebrektsen, Niels Albrechtsen, Klaus Dæne, rådmænd i Malmø, Troels Gødesen og Jakob Pedersen, borgere i Lund, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1410 onsdagen efter apostlen sankt Bartholomeus' dag.