1410. 4. september. Roskilde


Edel Jakobsdatter beder biskop Peder i Roskilde og 6 andre gode mænd om at besegle det brev, hvormed hun har kvitteret dronning Margrete for betalingen for Skarresholm.

Tekst efter A

Tekst

Ether hetherlichæ father [meth] g[w]dh biskop Pether i Roskilde. oc e[t]her hetherlichæ mæn herræ Clawes Grupendale ridderæ/ Ienis Gørstinge/ lanz domær i Syæland. Clawes Ienissøn Pether Martenssøn/ oc Thorbern Ienssøn awapnæ oc Nicles Bosøn i Slaulose/ helsær iæk Ethle Iæyepsdoter herræ Erik Barnwmssøns[1] effterløfuer ewinnelegh meth gwdh/ oc [iæk] bether ether kærleghe ati wel gøræ oc hænge etheræ inciglæ til witnetsbørth[2] fore thettæ mit opnæ breff som iæk hauer gifuet myn nadighæ fruwæ drotningh Margretæ qwit mether fore all giæld oc skild som henne nadhe war mik skilduge fore Skarsholm oc Skarsholmfangh oc andræ gotz som thettæ breff wtbeuisær oc henne methelofueræ. mik sacht[3] hafthe. ♦ Hwilkæt mik i alle made ær gyort effter myn godhe wiliæ oc neyghæ efter thy som mik sacht war/ ♦ Fore thettæ breff hauer iæk trykkæt mit incigle wpane baghen ♦ Datum Roskildis[4] anno domini m° cd° decimo feria quinta proxima ante festum natiuitatis beate uirginis gloriose.

1. Erik Barnwmssøns] fejl for Barnwm Erikssøns . 2. witnetsbørth] r tilføjet over linjen, A. 3. mik sacht] her foran er et bogstav streget ud, måske begyndelsen til et h A. 4. Roskildis] tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

Jeg Edel Jakobsdatter, hr. Barnim Eriksens enke, hilser Eder hæderlige fader med Gud, biskop Peder i Roskilde, og Eder hæderlige mænd, hr. Klaus Grubendal, ridder, Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, Klaus Jensen, Peder Mortensen og Torben Jensen, væbnere, samt Niels Bosen i Slagelse, evindelig med Gud. Jeg beder jeg kærligt om, at I til vidnesbyrd vil lade eders segl blive hængt under dette mit åbne brev, hvormed jeg har kvitteret min nådige frue, dronning Margrete, for alle penge og al skyld, som hendes nåde var mig skyldig for Skarsholm og Skarsholm overdrev og det andet gods, således som dette brev viser og hendes medgaranter havde lovet mig. Hvilket i alle henseender er gjort med min gode vilje og til min tilfredshed, således som det var mig lovet. Jeg har trykt mit segl på bagsiden af dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1410 torsdagen inden den glorværdige og hellige jomfrus fødsel.