1410. 23. september.


Thomas Lange, kannik i Ribe, donerer penge til jomfru Marias alter i Ribe domkirke.

Tekst efter Terpager

Tekst

Jeg Thomas Lange canik i Ribe kundgiør med dette mit obne brew, at jeg haver opladet, antvordet oc givet, antvorder oplader oc giver til vor felles tider, som nu nyligen begynte ere westen i vor frues domkirke i Ribe for Rorate Alter Jomfru Mariæ til lof oc ære, oc min siæl til nyttelighed, sadanne penge oc pant, som de brewe lyde oc indholde, som jeg haver antvordet hæderlig mande her Henrich Saxen min met-canik i Ribe, paa hæderlig capitels vegne sammesteds, til forskrevene vor felles tider at holde med, med saa maade, som det brev, jeg haver derpaa af fornte capitel i Ribe ydermeere lyder oc indholder. In quorum fidem & testimonium præmissorum sigillum meum præsentibus est appensum. Datum anno dni MCDXmo in crastino sanctorum martirum[1] Mauritii ejusque sociorum[2] .

1. sanctorum martirum] således rettet i Reg. DanStormari Terpager. 2. sociorum] således rettet i Reg. Dansororum Terpager.

Oversættelse

Jeg Thomas Lange, kanik i Ribe, kundgør med dette mit åbne brev, at jeg har opladt, overdraget og givet og oplader, overdrager og giver til vore fælles tider, som nu nylig er begyndt i Ribe vor frues domkirke, vestre del, foran Rorate alter jomfru Maria til lov og ære og min sjæl til nytte, sådanne penge og pant, som de breve udviser og indeholder, som jeg har overdraget hæderlig mand hr. Henrik Saksesen, min medkanik i Ribe, på vort hæderlige kapitels vegne sammesteds, til at holde vore førskrevne fælles tider med, på sådan en måde, som det brev, jeg har fra Ribe kapitel, ydermere lyder og indeholder. Til disse tings vidnesbyrd og troværdighed er mit segl vedhæftet nærværende skrivelse. Givet i det Herrens år 1410 dagen efter de hellige martyrer Mauritius og hans fællers dag.