1410. 3. oktober. Nyborg


Kong Erik 7. af Pommern giver Jakob Jensen kaldet Portner til evig besiddelse den jord, han bor på sydøst for Nyborghus.

Tekst efter A

Tekst

Wy Erik meth gudzs nadhe Danmarks Swerighes. Norghes. Wendes Godes koning oc hertugh i Pomeren. helsæ alle mæn thettæ wort breff se æller høre læsit. kærlikæ meth gudh ♦ Oc kungøre wi alle men at wi hawe wnt oc gywet Iep Ienssøn som man kaller Portener wor tro thyænere oc hans æktæ born æfter hanum til ewinnelik æye then iordh som han nw boor vppa til eet garths rwm liggende østen sønner fra Nyburghs hws. for hans tro thyæniste som han oss giort hawer oc æn gøræ scal ♦ Oc forbywdhe wi alle høwitzmæn foghede æmbitzmæn oc alle andre e hwo the ære then forde Iep Ienssøn ther vdi athindre æller wforrætte i noghre madæ vnder wor hæfnd. ♦ Scriptum Nyburgh anno domini mo cdo decimo profesto beati Francisci confessoris. nostro sub secreto tergotenus presentibus impresso.

Oversættelse

Vi Erik, med Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters konge samt hertug i Pommern, hilser alle, der ser dette vort brev eller hører det læse, kærligt med Gud. Vi kundgør for alle, at vi har tilstået og givet vor tro tjener Jakob Jensen, som kaldes Portner, og hans ægte børn efter ham til evig besiddelse den jord, som han nu bor på, til en gård, som ligger sydøst for Nyborghus, på grund af den tro tjeneste, han har vist os og fremdeles skal vise os. Vi forbyder alle slotshøvedsmænd, fogeder og andre embedsmænd samt alle andre, hvem de end er, at hindre eller forurette nævnte Jakob Jensen deri på nogen måde under trussel om vor hævn. Skrevet i Nyborg i det Herrens år 1410 dagen før bekenderen Sankt Franciscus' dag under vort sekret, som er påtrykt bagsiden af dette brev.1)