1410. 4. oktober.


Skipperne Storborn, Alf van Greverorde og Johan Schuring takker staden Bremen for tilbageerobringen og bevogtningen af gods tilhørende dem fra fetaljebrødrene på vegne af vor nådige herre, kongen af Danmark og rådet i Stockholm, idet skipperne får udleveret deres gods, og erklærer, vi skal give dem det i forvaring på vegne af vor førnævnte nådige herre kongen og staden Stockholm, således at de til evige tider skal forblive fri for retskrav angående det samme gods, og de får deres kogge frit tilbage med fetalje, takkel og tov, som den var, da vor førnævnte nådige herre kongen lod den tage fra skipperen Poleman i Øresund.

Udtog efter Bremisches Urkundenbuch l.l.

Tekst

Skipperne Storborn, Alff van Greverorde og Johan Schuring takker staden Bremen for tilbageerobringen og bevogtningen af gods tilhørende dem fra fetaljebrødrene vor unzem gnedighen heren dem konynghe van Denemarken unde vor dem rade van dem Holme, idet skipperne får udleveret deres gods, og erklærer, wy schullen en des vorwaringhe bringhen van unsem gnedighen heren dem konynghe vorscreven unde van der stede to dem Holme, alzo dat zee van des zůlven ghudes weghene to ewyghen tyden unbeclaghet blyven schullen, unde dat en de kogghe quyd unde wedder weerde myd vitalien, takele unde t{oe}we, alze den unze gnedighe here de konyngh vornompt nemen leed schipheren Polemanne in deme Zunde.

Oversættelse

Skipperne Storborn, Alf van Greverorde og Johan Schuring takker staden Bremen for tilbageerobringen og bevogtningen af gods tilhørende dem fra fetaljebrødrene på vegne af vor nådige herre, kongen af Danmark og rådet i Stockholm, idet skipperne får udleveret deres gods, og erklærer, vi skal give dem det i forvaring på vegne af vor førnævnte nådige herre kongen og staden Stockholm, således at de til evige tider skal forblive fri for retskrav angående det samme gods, og de får deres kogge frit tilbage med fetalje, takkel og tov, som den var, da vor førnævnte nådige herre kongen lod den tage fra skipperen Poleman i Øresund.