1410. 12. oktober. Gottorp


Vidisse af traktat fra 1392. 12 juli mellem dronning Margrete og grev Klaus af Holsten og dennes brødre.

Tekst efter A

Tekst

> Wy. Hinrik van godes gnaden to Brunswik. vnde to Luneborg hertoge/ Vlrik van den suluen gnaden bisschopp to Verden/ Dithmar van Hardenberge prouest to dem hilgen cruce to Hildensem/ Ludolff eddelhere to Werbergh. vnde Hinrik van Steenberge ridder \ bekennen vnde betugen oppenbare in dessem breue/ dat vor vns quam dallingen. also. an dem sondage vor sunte Gallen dage/ de erwardige vnde eddele here greue Hinrik bisschop to Osenbrugge/ ffurstengreue to Holsten. Stormaren vnde to Schouwenborgh/ vnde leeth vor vns lesen. vnde vor luden enen breff besegelt. mid der dorluchtigen ffurstinnen vnde vrouwen/ vrouw Margareten koninghinne to Denemarken etcetera. vnde ock mid etliker erwardigen in gode vedere bisschoppe. vnde ock mid ridderen vnde knechten ingeseghelen besegelt vnde bat vns. dat wi eme en vidimus dar ouer gheuen vnde besegelen wolden/ also. dat he des suluen vidimus. an allen steden. vnde gerichte bruken vnde vorebringen mochte / vnde dat id craft vnde macht hebben mochte. lyken der wys. also eft he den houetbreff vorebrachte vnde oghede Wente em von vnuelicheid der wege vnde van anderen sake nicht bequeme noch euene were / den rechten breff allenthaluen touorende \ ♦ Des hebbe wi. des suluen greuen Hinrik mogelke bede angesen vnde hebben den suluen breff. van worden to worden vtscriuen laten. vnde enen tegen den anderen vorhored laten de ludet. also hir nascreuen steyd \ ♦ Dit sind de degedinge (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. IV nr. 584.) ♦ To tughe vnde to witlicheid alle desser vorscreuen stucke. so hebe wi hertogh Hinrik\ bisschopp Vlrich prouest Dithmar/ Ludolff here to Werberge. vnde Hinrik van Steenberge ritter vorgenomed vnser aller ingesegele mid willen gehenget laten an dessen breff. de gheuen is to Gottorppe na godes bort verteynhundert iar in dem theynden iare des sondages vor sunte Gallen daghe.

Oversættelse

Vi Henrik, af Guds nåde hertug af Braunschweig og Lüneburg, Ulrich, af samme nåde biskop af Verden, Detmar von Hardenberg, provst i Helligkorskirken i Hildesheim, Ludolf, herre af Warberg og Henrik van Stenberg, ridder, erklærer og bevidner åbenlyst ved dette brev, at den hæderværdige og ædle herre, grev Henrik, biskop af Osnabrück, fyrste og greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg i dag, søndag før sankt Gallens dag, kom til os og lod oplæse og lod os høre et brev, der var beseglet med den ophøjede fyrstinde og frue Margrete, dronning af Danmarks etc., og med nogle ærværdige gudstjenere og biskopper, riddere og væbneres segl. Han bad os om at give og besegle ham en vidisse af brevet, således at han kunne bruge og fremvise denne vidisse i alle stæder og retssale, med samme retskraft, som hvis han forelagte og fremviste originalen, idet det ville det være ubekvemt at have det rigtige brev med sig over alt på grund af de usikre veje. Derfor har vi studeret grev Henriks ansøgning og har ladet dette brev afskrive ordret og sammenlignet det ene med det andet, der lyder som følger: dette er aftalebestemmelserne (o. s. v.= DRB. 4 rk. IV nr. 584). Til vidnesbyrd og vitterlighed for alle disse førnævnte punkter har vi, førnævnte hertug Henrik, biskop Ulrich, provst Detmar, Ludolf, herre af Warberg og Henrik van Steenberg, ridder, alle med samtykke ladet vore segl hænge under dette brev, der er givet i Gottorp i det 1410. år efter Guds fødsel søndag før sankt Gallens dag.