1410. 11. november. Flensborg


Kong Erik frisiger borgere, rådmænd og købmænd i Bremen for det gods, som blev erobret ved Stockholm.

Arkivalske oplysninger og tekst efter Bremisches Urkundenbuch l.l.

Tekst

Wy Erik, van godes gnaden der ryke Dennemarken, Sweden, Norweghen, der Wende unde der Ghoten konynk unde hertoghe to Pomeren, duen witlik in desseme unsen breve, dat wy de borghermeystere, raedlude, borghere unde de ghantzen menen koplude van Bremen laten vrych, quied, leddich unde loes vor alle namanynghe van des schepes unde ghudes weghene, dat unsen borgheren nomen ward van Stokkesholm. Des tho ener witlicheit so hebbe wy unse ingheseghel henghen laten vor dessen breff, de gheven is tho Vlensborch na godes bord duzent jar verhundert jar in deme teynden jare darna in sunthe Mertens daghe.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmark, Sverige og Norges, de Venders og Goters konge og hertug i Pommern, gør ved dette vort brev vitterligt, at vi lader borgmestrene, rådmændene, borgerne og alle hansekøbmændene i Bremen kvit ledige og fri for ethvert retskrav vedrørende skibet og lasten, som blev berøvet vore borgere i Stockholm. Til vitter lighed herfor har vi ladet vore segl hænge på dette brev, der er givet i Flensborg i år 1410 efter Guds fødsel på sankt Mortens dag.