1410. 11. november. Flensborg


Klaus Limbek erkender at have lånt 1000 mark af dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Ik Clawes Lembeke bekenne vnde betughe. openbare mit dissem mynem openen breue vor alle den ghennen. de en seen. edder horen lesen. dat ich van rechter schult. byn schuldugh der allerdorchluchtigesten. vorstynnen vrow konyngynnen Marghreten van godes gnaden konyng Waldemars dochter. miner ghnedigen vrowen\ dusend Lübescher mark. in sulker munte. alse nu to Lůbeke. ghenk vnde gh{ee}ff ys. de se my. nů. hyr to Flensborgh. ghel{ee}nt heft. welke důsend Lůbescher mark ich vorbenomede Clawes Lembeke edder mine erfnamen. betalen. scholen. der vorbenomeden konynginnen. Marghreten. edder eren erfnamen. to Ripe. edder to Koldinge. welk dat se lewer. wil. vppe sunte Mertens daghe als dalling ys ower eyn iaar. in sulken penningen. vnde můnte. alse nu to Lubek. ghenge vnde ghefůe synt alse vore screuen steyt. sunder vurdere togheringe. ♦ Dit vorbenomede lowe ich mit mynen erfnamen. der vorbenomeden konynginnen Marghreten. vnde eren erfnamen. in ghůden trůwen to holdende. sůnder ienigherleye hulpperede edder arghe list in aller mate alse vore screuen steit. ♦ Vnde to merer bewaringe so hebbe ich Clawes Lembek vorbenomet minen ingeseghele mit willen vnde witschop hengen laten. vor dyssem breue. vnde bidde. den erlichen luden. Luder Lembek. vnde Gotschalk Godendorpp. knapen. dat se eren ingeseghele. willen laten hengen. hir vore to tůchnisse. ♦ Disse breff ys gheuen. vnde screuen. to Flensborgh. in den iaren na godes b{oe}rd. verteynhundert. vppe deme teynden iare. sunte Mertens daghe/ des hilghen biscoppes\

Oversættelse

Jeg, Klaus Limbek, erkender og bevidner åbenbart med dette mit åbne brev for alle dem, der ser det eller hører det læse, at jeg som retmæssig forpligtelse skylder den allerhøjeste fyrstinde fru dronning Margrete af Guds nåde, kong Valdemars datter, min nådige frue, tusind lybske mark i sådan mønt, som nu er gangbar i Lübeck, og som hun har lånt mig her i Flensborg. Disse tusind mark skal jeg, førnævnte Klaus Limbek, eller mine arvinger betale til den førnævnte dronning Margrete eller hendes arvinger i Ribe eller i Kolding, som hun helst vil, om et år på sankt Mortens dag, som er i dag, i sådan penge og mønt, som nu er gangbar i Lübeck, uden yderligere udsættelse, som det står skrevet ovenfor. Dette føromtalte lover jeg med mine arvinger den førnævnte dronning Margrete og hendes arvinger at holde i troskab uden nogen udflugter eller svig på alle måder, som skrevet står. Og til yderligere sikkerhed har jeg, førnævnte Klaus Limbek, med viden og vilje ladet mit segl hænge på dette brev og beder de hæderlige folk Lyder Limbek og Godskalk Godendorp, væbnere, lade deres segl hænge herpå til vidnesbyrd. Dette brev er givet og skrevet i Flensborg i det år 1410 efter Guds fødsel på den hellige biskop sankt Mortens dag.