1410. 17. november.


Hr. Evert Moltke af Veksø pantsætter sit gods i Atterup i Bavelse sogn i Tybjerg herred til landsdommeren Jens Gyrstinge for en gæld på 20 lødige mark.

Tekst efter A

Tekst

Allæ men som thettæ breff høræ aller seer helsær iak Æwærd Møltikæ af Wixø riddære ewinælech quæthiæ meth guth ♦ Allæ men skal thet widærlect wære at iak wether kennær mech een wælboren man oc ærlech thennæ brefføre Iens Gørstinge landsdomære i Syeland i xx løthich march i hwidæ peninge hwær hwid pening regnes fore iiii gothæ lybeske hwilkæ som han galt her Moghens Lawæssøn pa mine wegne gieldskyldugh at wære oc sænnæleghe til bunden ♦ Fore hwilken sum peninge iak then forde Iens mit gots i Attorp i Thythæbiærgshæreth i Bawælsæ sogn ligende hwilken forde Iens Gørsting løsdæ af her Moghens Lawæssøn fore the samme peninge oc giuær quinque[1] pund korn til landgildæ hwilken Niels Iacopssøn nw i bor iak til pant sætter meth thettæ mit obnæ breff meth sa dant skæl at nar thet forde gots løsæs tha skal fruct oc landgildæ følgh< æ pe>ningenæ oc ængtæ af slas i howæthsumen ♦ Item løsninge daghæ skal wære then thing dagh pa <T>hythæbiærghshærethsting nest efter sancte Mortens dagh ♦ Item til binder iak mech oc mine arwinge forde Iens Gørstingh oc hans arwinge forde gots at fri oc hemlæ efter landlow ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum uirorum uidelicet Petri Snwbbæ et Iohannis Gripssøn presentibus est appenssum ♦ Datum anno domini m° cd°x° secunda feria proxima post festum sancti Martini episcopi.

1. quinque] vß i ms.

Oversættelse

Jeg Evert Moltke af Veksø, ridder, sender alle, der hører eller ser dette brev, evindelig hilsen med Gud. Det skal være vitterligt for alle, at jeg erkender at være nærværende brevfører, den velbyrdige og ærlige mand Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, skyldig og visselig forpligtet for 20 lødige mark i hvide penninger - hver hvid penning regnet for fire gode lybske - som han på mine vegne betalte hr. Mogens Lavesen. For hvilken sum penge jeg med dette mit åbne brev pantsætter fornævnte Jens Gyrstinge mit gods i Atterup i Bavelse sogn i Tybjerg herred, som giver fem pund korn i landgilde, og hvor Niels Jakobsen nu bor, hvilket nævnte Jens indløste fra hr. Mogens Lavesen for de samme penge, på det vilkår, at når det nævnte gods indløses, da skal afgrøde og landgilde følge pengene, uden at det fraregnes i hovedsummen. Indløsningsdagen skal være den tingdag nærmest efter sankt Mortens dag på Tybjerg herredsting. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle nævnte Jens Gyrstinge og hans arvinger nævnte gods efter landskabsloven. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Peder Snubbe og Jens Gribsen. Givet i det Herrens år 1410 mandagen efter den hellige biskop Mortens dag.