1410. 23. november. Bologna


Pave Johannes 23. giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger sankt Mikkels kirke ("Paternosterkirken") i Lunde stift. Brevet gælder for 10 år.

Tekst efter Acta Pont. l.l. For de forkortede formler se nr. 105

Tekst

Uniuersis [etc.]. Licet is etcetera. Cupientes itaque, ut ecclesia s. Michaelis, Paternosterchirche uulgariter nuncupata, in Rola Lundensis [diocesis], que in honorem et sub uocabulo predicti sancti fundata existit, et ad quam ob eiusdem sancti reuerentiam magna Christi fidelium multitudo causa deuotionis confluit copiosa, congruis honoribus frequentetur, et ut Christi fideles eo libentius causa deuotionis confluant ad eandem et ad reparationem huiusmodi manus promptius porrigant adiutrices quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus uere penitentibus et confessis, qui in natiuitatis (---) necnon apostolorum Petri et Pauli ac dedicationis [et] b. Michaelis archangeli predictorum festiuitatibus (---) ac per ipsarum (---) festiuitatum (---) octauas (---) dictam ecclesiam deuote uisitauerint annuatim (---), singulis uidelicet festiuitatum (---) quinque annos et totidem quadragenas, octauarum uero (---) diebus (---) centum dies de iniunctis eis penitentiis (---) relaxamus, presentibus post decennium minime ualituris. Uolumus autem (---). Datum apud castrum s. Petri Bononiensis diocesis 9. kal. dec. anno 1.

Oversættelse

Til alle og så videre. Selv om han og så videre. Idet vi således ønsker, at Sankt Mikkels kirke, almindeligvis kaldet Paternosterkirke, i Rola i Lunds stift, som er blevet grundlagt til ære for og under førnævnte helgens navn, og til hvilken en stor mængde troende i Kristi på grund af ærefrygt for den samme helgen af tilbedelsens årsag; at denne kirke udstyres med passende æresbevisninger, og idet vi ønsker, at de troende i Kristus så meget des hellere stimler sammen af tilbedelses årsag og så meget des villigere udstrækker en hjælpende hånd til denne og til reparationen af denne og for at de på grund af dette kan se sig des rigeligere vederkvæget ved den himmelske nådegave dersteds, eftergiver vi alle sandt angrende og bekendende, som på festerne for Herrens fødsel (o. s. v. = nr. 105) endvidere på festerne for førnævnte apostle Peter og Paulus og indvielsen til førnævnte ærkeengel, den hellige Michael og ved fejringen af allehelgensdag og gennem disse (festers) oktaver og gennem 6 dage følgende førnævnte pinsefest; alle som årligt vil besøge nævnte kirke hengivnent på de enkelte dage for højtiderne og fejringen fem år og lige så mange quadragener; men på oktavernes og sekdsdagsperiodens dage, på hvilke de besøger kirken som førnævnt 100 dage af den dem pålagte kirkebod, støttende os på den almægtige Guds nåde og helgenerne Peters og Paulus' myndighed, og idet det er vor vilje, at dette brev ikke skal have gyldighed efter 10 år. Givet ved sankt Peters borg i Bologna stift den 9. dag før kalendas i december i det 1. år.