1410. 26. november. Gaiete


Paven overdrager af egen tilskyndelse kantoren Leo Sutman i Dorpat kannonikat og større præbende samt dekanatet sammesteds mod opgivelse af kantoriet og meddeler bla. dette til biskoppen af Roskilde.

Udtog efter Aa

Tekst

Paven overdrager motu proprio kantoren Leo Sutman i Dorpat kannonikat og større præbende samt dekanatet sammesteds mod opgivelse af kantoriet og meddeler bla. dette til Roskildensi episcopo

Oversættelse

Paven overdrager af egen tilskyndelse kantoren Leo Sutman i Dorpat kannonikat og større præbende samt dekanatet sammesteds mod opgivelse af kantoriet og meddeler bla. dette til biskoppen af Roskilde.