1410. 28. november.


Optegnelse om ærkebiskop Peder Mikkelsens (Kruse) betaling af servispenge.

Tekst efter Acta Pont.:

Tekst

Dominus Petrus electus Lundensis debet dare pro communibus suis seruitiis, pro quibus [se] obligauit die 26. nouembris, ut apparet in dicto libro obligationum camere apostolice in folio florenos 2000. In festo assumptionis beate Marie uirginis 1411. Die ... nouembris 28. facta fuit assignatio super dicto electo Lundensi de florenos 1000 Iohanni de Medicis et sociis. Debet habere scriptos in debito domino thesaurario et Petro Bardele depositario die 28. nouembris in isto in folio ..., quos receperunt pro parte suorum communium seruitiorum, ut apparet ex quitatione facta per eundem die predicto in fol. 64 ... florenos 1000. Item debent dare scriptos in credito domino Petro ellecto Lundensi in isto in folio 59, quos receperunt die 28. nouembris pro parte sui communis seruitii, ut apparet ex quitatione facta per eundem in libro quitationum in folio 64... florenos 1000.

Oversættelse

Hr. udvalgte biskop Peder i Lund skal for sine almindelige sevitier - for hvilke han forpligtede sig 26. november, som det fremgår i det apostolske kammers nævnte skyldnerbog, folio ...1) - betale 2000 floriner. 28. november fandt overdragelse vedrørende nævnte udvalgte biskop på 1000 floriner til Giovanni de Medici og kompagni sted. Han skal modtage gældsbreve fra hr. skatmesteren og Pietro Bardelle, forvalter, 28. november, i denne bog folio ...2), som de har modtaget for hans almindelige servispenge, som det fremgår af en kvittering udstedt af samme førnævnte dag, folio 64, 1000 floriner. Fremdeles skal de give kreditskrivelser til hr. Peder, udvalgt biskop i Lund, i denne bog folio 59, som de har modtaget 28. november for hans almindelige servispenge, som det fremgår af en kvittering udfærdiget af samme, i kvitteringsbogen folio 64, 1000 floriner.