1410. Efter 6. december.


Johan v. Alen køber halvdelen af en arvelod i Frankenstrasse i Stralsund af hr. Magnus van Alen, ridder.

Tekst efter A

Tekst

Iohannes de Alen emit a domino Magno de Alen milite et domino Wernero de Alen eiusdem domini Magni in hac parte procuratore dimidietatem hereditatis site inferius en Vranckenstrate in qua Michahelis Rodekerke moratur cum suis attinenciis et duabus bodis retrostantibus uersus murum.

Oversættelse

Johan van Alen købte halvdelen af en arv, beliggende nederst i Frankenstrasse, i hvilken Michael Rodenkerke bor, med dens tilliggender og to boder, der ligger bagved op mod muren, af hr. Magnus van Alen, ridder, og hr. Werner van Alen, samme hr. Magnus' befuldmægtigede i denne sag.