1410.


Ærkebiskop Jakob Gertsen skænker gods til biskopsbordet i Lund, og pantsætter Elleholm slot til Aksel Pedersen.

Tekst efter Hvitfeld l.l.:

Tekst

Haffuer Erchebisp Jacop Geertsøn lagt til Biscopsbordet i Lund Nesbyholm, som hand kiøbte af Her Tue Gallen, met noget Gods i Borreby. Samme Aar pantsatte han Elleholmslaat til Her Axel Pederssøn af Herluffgaard, nu Lilløe kallet, for 1000 Marck udi huide Sterlinger, som Hr. Peder Lycke siden om 20 Aar indløste.

Oversættelse

Ærkebiskop Jakob Gertsen har til bispebordet i Lund lagt Näsbyholm, som han købte af Tue Galen, sammen med noget gods i Borgeby. Samme år pantsate han Elleholm slot til hr. Aksel Pedersen af Herlufgård, nu kaldet Lillø, for 1000 mark i sterling hvid, som hr. Peder Lykke siden indløste efter 20 år.