1410.


Tingsvidne om to gårde i Handest sogn.

Tekst efter Aa

Tekst

Thingswindtne tho gaarde wdi Hanest sogen wdi 54 aar att haffue liggitt till Nørre closter. 1410.

Oversættelse

Tingsvidne om to gårde i Handest sogn, at de i 54 år har ligget til Nørre kloster. 1410.