1410.


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster Steges privilegier.

Tekst efter reg

Tekst

a) Stege bys bog:

Item siethæ en stadfestelsæ aff koningh Erik, som hengher wed Cristoffers breff ♦

b) Privilegier indsendt 1648:

Det andet aff kong Erich vdgiffuet anno domini 1410 ♦

Oversættelse

a) Stege bys bog:

Ligeledes det sjette: en stadfæstelse af kong Erik, som hænger sammen med Kristoffers brev.

b) Privilegier indsendt 1648:

Det andet af kong Erik, udstedt i det Herrens år 1410.