1410.


Hr. Jens Lavesen sælger og skøder gods i Säby til kong Erik 7. af Pommern.

Tekst efter Aa

Tekst

Item her Jens Lagessøns breff met hwilket han sæll koning Erik gotz i Sæby i Rynebergherrit, och ær eth skøtæ breff. ♦ Datum anno mcds in castro Helsingborg.

Oversættelse

Hr. Jens Lavesens brev, som er et skødebrev, hvorved han sælger kong Erik gods i Säby i Rönneberg herred. Givet år 1410 på Helsingborg slot.