1410.


Hr. Peder Walkendorfs hustru kvitterer hr. Jens Rud på dronning Margretes vegne for 300 lødige mark.

Tekst efter Aa

Tekst

Item eth breff at her Pether Walkendrops husfrv kennes seg at haffue vpboret iiiᶜ lødig marc aff her Jens Rwt på d Margretes weghne på Pædærstorp. ♦ Anno mcdx°.

Oversættelse

Et brev, at hr. Peder Walkendorfs frue bekender, at hun har oppebåret 300 lødige mark af hr. Jens Rud på dronning Margretes vegne på Pederstrup. År 1410.