1410.


Vor Frue kloster i Ålborg mageskifter en gård i Rind til biskop Lave i Viborg for hans livstid mod at få en gård i Sønder-Tranders.

Tekst efter Aa

Tekst

Item prior och conuentis i wor ffrue closther y Aalborig ath haffue wnth biscop Laue synn lyffs tiid enn gaardt liggindes y Rinndt y Lynnerup sogenn for enn gaard y søndher Tranes meth enn øde iord y Lynnerupsogenn liggindis. ♦ Datum mcdx.

Oversættelse

Prior og konvent i Vor Frue kloster i Ålborg har undt biskop Lave i hans livstid en gård i Rind i Lynderup sogn mod en gård i Sønder-Tranders sammen med et øde stykke jord i Lynderup sogn. Givet 1410.