1410.


Peder Kemp, prior i Ålborg, skøder to gårde i Bonderup til biskop Lave.

Tekst efter Aa

Tekst

Peder Kiempes prior i Olborg skiøde breff till biscop Lauge i Wiborg paa tho gaarde i Bunderup. ♦ Mcdx.

Oversættelse

Peder Kemp, prior i Ålborg, skødebrev til biskop Lave i Viborg på to gårde i Bonderup. 1410.