1410. Sjællands landsting


Landstingsvidne, at landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne skøder Paddeborg (nu Sparresholm) til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter Aa

Tekst

Ett breff vdgiffuitt till Siellandsfar landzting, liudindis huorledis Iens Gyrsting, landzdommer vdi Sielland, paa dronning Margretz wegne, skiøtte till bisp Peder aff Roskilde Padborg och all Padborg fanng. ♦ Datum 1410.

Oversættelse

Et brev udstedt på Sjællands landsting, der indeholder, hvorledes Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, på dronning Margretes vegne skødede Paddeborg og hele Paddeborg fang til bisp Peder af Roskilde. Givet 1410.