1410.


Keld Jensen skøder en gård i Skælskør til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter Aa

Tekst

Kield Jenszens skiøde breff till bisp Peder paa enn gard i Skielskøer. ♦ 1410.

Oversættelse

Keld Jensens skødebrev til biskop Peder på en gård i Skælskør. 1410.